Below are three key Maniapoto documents written by our rangatira in 1904.  Translations of these documents – He Kura Rere, Te Nehenehe Nui and Ko Te Kawenata o Nga Maniapoto me ona hapu maha – are included.
Follow corresponding links to view or download.

Ko Te Kawenata o Ngati Maniapoto me ona hapu maha


Download PDF of translation