Maniapoto Māori Trust Board Events

Latest Event

View more events here

Maniapoto Māori Trust Board News

Latest News Headline

Ngā Kawe Mate o Tainui

August 19th, 2017|0 Comments

As the fog settles on the dew of a dark and still August morning, whānau from across the iwi gather in anticipation of the day ahead. Friday was Ngā Kawe Mate o Tainui - the

View more stories here

Ā muri kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake