Our Vision

For a unified Maniapoto Iwi achieving cultural and social wellbeing,
environmental sustainability and economic growth

Latest Events

Latest Pānui

Ā muri kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake