Our Vision

For a unified Maniapoto Iwi achieving cultural and social wellbeing,
environmental sustainability and economic growth

Latest Events

Hui ki Te Kūiti

August 10 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Hui ki Taumarunui

August 11 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Hui ki Kāwhia

August 12 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Latest Pānui

Pānui ki te Iwi

July 24th, 2020|Comments Off on Pānui ki te Iwi

HE PĀNUITANGA Ki ngā whānau katoa o Te Rohe Pōtae Ki ngā rangatira, ki ngā hapū, ki ngā tāne, ki ngā wahine me ngā tamariki! Tātou, kei ngā rohe o te motu, tātou, kei ngā [...]

Te Mana Whatu Ahuru Report

June 11th, 2020|Comments Off on Te Mana Whatu Ahuru Report

The Waitangi Tribunal has released Part Five of Te Mana Whatu Āhuru: Report on Te Rohe Pōtae Claims. The report addresses all claims relating to Crown actions within the Te Rohe Potae inquiry district after [...]

Ā muri kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake