Maniapoto-Structure.Final

Regional Management Committees

There are 7 regional management committees

 • Each RMC is made up of 2 representatives from each of the marae in their RMC
 • The main purpose of a RMC is to appoint one representative to the MMTB Board of Trustees

Nehenehenui

 • Purekireki
 • Te Kopua
 • Mangatoatoa
 • Kahotea
 • Te Keeti
 • Tarewaanga
 • Turitea
 • Te Kotahitanga
 • Ko te Hokingamai ki te
 • Nehenehenui
 • Te Whakaaro Kotahi

Hauauru ki Uta

 • Marokopa
 • Pohatuiri
 • Tokikapu
 • Kaputuhi
 • Te Kauae
 • Te Korapatu
 • Rereamanu

Nga Tai o Kawhia

 • Mokai Kainga
 • Rakaunui
 • Te Mahoe
 • Tokopiko
 • Mokoroa

Te Tokanganui-a-Noho

 • Te Kumi
 • Oprarure / Waipatoto
 • Te Tokaanganui-a-noho
 • Motiti
 • Tomotuki / Parekaitini
 • Mangarama
 • Te Ahoroa
 • Te Piruru
 • Tane Hopuwae

Rereahu

 • Te Miringa Te Kakara
 • Mangapeehi
 • Te Hape
 • Te Ihingaarangi

Mokau ki Runga

 • Maniaroa
 • Mokau Kohunui
 • Napinapi
 • Te Paemate
 • Te Kawau Papakainga

Tuhua Hikurangi

 • Nga Hapu Papakainga
 • Hia Kaitupeka
 • Te Koura
 • Mana Ariki
 • Te Rongoroa / Ko Uehaeroa Tu Whenua Waipu