The indicative Maniapoto tribal boundaries extends from Te Raukumara in the north down to Waipingao Stream on the West Coast, inland to Taumarunui in the south and across to Wharepuhunga and the Hauhungaroa Range on the eastern boundary. There are 7 Regional Management Committees (RMC) within the Maniapoto rohe. The RMC represent clusters of marae in their respective areas.
Maniapoto Marae Location
Apakura Awaroa
Hia Kaitupeka Taringamotu
Hiona Ngutunui
Kahotea Ōtorohanga
Kakepuku Papakainga Pokuru
Kaputuhi Hangātiki/ Waitomo
Ko te Hokingamai ki te Nehenehenui Ōtewa
Mangarama Te Kūiti
Mangatoatoa Tokanui
Maniaroa Mokau
Mirumiru Marokopa
Mokai Kainga Kawhia
Mokau Kohunui Piopio
Mokoroa Te Awaroa
Motiti Te Kūiti
Napinapi Piopio
Ngā Haapu Ōhura
Ngairo Papakainga Tuhua
Owhiro Waiharakeke
Parekaitini/Tomotuki Te Kūiti
Petaania* Taumarunui
Pohatuiri Waitomo
Pukerimu Ōhura Valley
Purekireki Pirongia
Rakaunui Awaroa
Rereamanu Hangātiki
Taarewaanga Ōtorohanga
Takaputiraha Taumarunui
Tane Hopuwae Te Kūiti
Maniapoto Marae Location
Te Ahoroa Te Kūiti
Te Hape Benneydale
Te Ihingarangi Waimiha
Te Kauae Hangatiki
Te Kawau Papakainga Mokau
Te Keeti Ōtorohanga
Te Kōpua Pokuru
Te Korapatu Te Korapa
Te Kotahitanga Ōtorohanga
Te Koura Putaroa Te Koura
Te Kumi Te Kūiti
Te Kūiti Pā Te Kūiti
Te Mahoe Waitomo
Te Miringa te Kakara Benneydale
Te Paemate Aria
Te Piruru Papakainga Te Kūiti
Te Rongaroa/Ko Uehaeroa Ōngarue
Te Rukirangi Papakainga Ōhura
Te Whakaaro Kotahi Ōtorohanga
Tokikapu Waitomo
Tokopiko Rakaunui
Tu Whenua Taumarunui
Turitea Ōtorohanga
Waipatoto Ōparure
Waipu Taumarunui
Whanau Maria Marae Taumarunui
Wharauroa Taumarunui
Matakaro Te Kopua
Mana Ariki*(Marae mo ngā iwi katoa) Taumarunui