Amai Tahu (Ngāti Paretekawa, Ngāti Waiora, Ngāti Rahurahu) has completed his first year of studies towards He Korowai Akonga: Bachelor of Education (Primary Educaation ) Level 5 program at Te Wānanga o Aotearoa. The Te Kūiti Primary School Haka Teacher has a passion for contributing to and empowering our tamariki through Māori performing arts teaching systems that build the capability of the next generation in Maniapoto values of manaakitanga,
kotahitanga, and aroha.

“Me whakaatuhia ai taku ao, me rongorongo katoatia ai te iwi i aku tōmina, taku kaha ki te manaaki te whakatupuranga mai a ngā tamariki mokopuna kei ngā mahi a Tāne Rore, a Hine Rēhia, ko te ao a Rēhua. Me mōhio ake, ko rātou ngā kākā tarahae o āpōpō, mei kore ko rātou, e kore rawa ahau.’ says Amai.