About Uenukuterangihoka Jefferies

This author has not yet filled in any details.
So far Uenukuterangihoka Jefferies has created 46 blog entries.

Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuawhā

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

Me kite, me rongo, me kōrero te Reo māori. Ko Mahuru Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Te Wiki o Te Reo Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Maniapoto tēnei te hāpai ake nei. Kua eke ki te wiki tuawhā o Mahuru Māori. Ki a koutou katoa e kōrero ana i te reo Māori, kia ū, kia kaha, kia mau ki tēnā, ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake. Ko tēnei te pōhi whakamutunga e pā ana ki ēnei kupu hou. This is our last 5 kupu hou and additional kīwaha for the fourth week of Mahuru Māori. We’re using Maniapoto and Te Reo Māori kupu that will give you a deeper understanding of te Reo o Te Nehenehenui me te Reo Māori. Karawhiua! Ākina te reo, kōrerongia kia haemata!

Whēururangi (noun) only boy in a family of girls

He whēururangi te tāne a Tama i roto i tōna whānau, ka aroha. Tamas son is the only boy in their family, how sad.

 

Rimarima (noun) fingers

I wera aku rimarima I runga I te pārua o te kōhua. I burnt my fingers on the edge of the pot.

 

Kīkītara (noun) rash-nappy rash

Kia pai te naungau I ngā rau o te koromiko ā pania ki te kīkītara hei whakaora ake. Chew koromiko leaves well and then smear it on the rash to clear it up.

 

Pū-aroha (noun) loving

He tino pū-aroha tō mātou whaea ki a mātou. Ka nui hoki tō mātou aroha ki a ia. Our mother is very loving to us. We love her very much.

 

Huatau (noun) well-mannered

He whanonga huatau tā te rangatira. Good manners are possessed by chiefs.

 

Taringa hākeke! (interjection) Mushroom ears! (no ears at all)

Taringa hākeke! Ka kore anō hoki he taringa o te tāne rā. Mushroom ears! That boy has no ears.

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Te Nehenehenui Tribal Festival 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuatoru

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

Me kite, me rongo, me kōrero te Reo māori. Ko Mahuru Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Te Wiki o Te Reo Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Maniapoto tēnei te hāpai ake nei. Kua ea, kua hiki te kaupapa o Te Wiki o te Reo Māori.Kua tae ki te wiki tuatoru o Mahuru Māori. This is our 5 new words and additional kīwaha for the third week of Mahuru Māori.We’re using Maniapoto and Te Reo Māori kupu that will give you a deeper understanding of te Reo o Te Nehenehenui me te Reo Māori.Karawhiua! Ākina te reo, kōrerongia kia haemata!

Ahurangi (noun) pure of heart

Ka taea te rire-o-ngā-rangi e te hunga ahurangi. The pure of heart shall attain the heights of heaven.

 

Pīkako (noun) ear wax

E kī katoa ana tō taringa I te pīkako. Your ear is all full of wax.

 

Wātena (noun) warden;māori

He maha ngā wā e taea ana e ngā wātena ki te awhina atu I ngā tatou taitamariki. Māori Wardens are often in a position of power and able to help our youths.

 

Kaiwhakaaweawe (noun) match maker

Ko ngā tāngata e kimihia ana he hoa-paruhi me to atu ki tētahi kaiwhakaaweawe. People who are looking for their perfect partner may wish to visit a match maker.

 

Piha (noun) butcher

Ko te maripi a te piha he maripi tino koi rawa atu. A butcher’s knife is a very sharp knife indeed.

 

Haere ki rahaki! (interjection) Get out of the way!

Kīa atu ēnā kia haere ki rahaki! Kei te pōrearea noa iho te tū mai i konā. They were told to get out of the way because they’re just a nuisance standing there.

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Te Nehenehenui Tribal Festival 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuarua

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

 Me kite, me rongo, me kōrero te Reo māori. Ko Mahuru Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Te Wiki o Te Reo Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Maniapoto tēnei te hāpai ake nei. Te Wiki o te Reo Māori, te wiki tuarua o Mahuru Māori. This is our 5 new Maniapoto, Māori words for the second week of Mahuru Māori.

Karawhiua! Ākina te reo! Kōrerongia kia haemata!

Whatu (noun) Adams apple

He tino nui te whatu o ētahi tāne. Some men have a very large adams apple.

 

Whakakeke (noun) trouble maker

I mārama tonu ki te kura-mahita ko wai te ākonga heahea noa iho. It was evident to the teacher which student was the trouble maker.

 

Uri-kotahi (noun) only child

Ka whakapuhia te uri-kotahi e ōna mātua, he mea kōpeka noa iho. An only child will be spoilt by it’s parents and grandparents alike.

 

Takawaha (noun) bragger

He kīkiki he takawaha hoki ia. He is a fool and a bragger.

 

Rata (noun) healer

Ahakoa he mana kaha te mana o te rata e kore rawa ia I taea te pāpuni I a Mate. Although the healers powers were strong he could not stop death.

 

He puhi rā!

(interjection) Spoilt brat!

He puhi rā!, me tohatoha koe i te haukai kei tō aroaro.  Spoilt brat, you must share the feast that has been placed before you.

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Te Nehenehenui Tribal Festival 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=fvgsaYk86K0&t=4s

Te Ara o Tūrongo, Rerewē – Te Nehenehenui Tribal Festival 2019

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Whīkoi mo Te Reo 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=0FYKRF6eyz0

Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuatahi

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

Whatitoka (noun) door

E kō, tēnā, tūtakina te whatitoka!  Hey girl, close the door!

 

Utauta (noun) dishes, utensils

Haere ki rō kāuta ki te horoi i ngā utauta rā.  Go into the kitchen and wash those dishes.

 

Koropū (noun) traditional food storage slightly elevated off the ground.

Haria tēnā rukuruku me āna hua o roto ki te Koropū rokiroki ai.  Take that basket and its many contents to storage for preserving.

 

Ritorongokura (noun) place of birth, tranquil space.

He wāhi tapu, he ritorongokura a Ōmarueke.  Koinā te wāhi i whānau mai ai tō tātou tupuna.  Ōmarueke is a sacred and tranquil place.  That is where our ancestor was born.

 

He puku!

(interjection) get you! You’ve got the audacity! Pity about you!

Homai ērā kī, māku e hautū tēnā motokā. / He puku, kātahi anō koe ka whiwhi i tō raihana kohere.  Hand me those keys, I’ll drive that car. / Pity about you, you’ve only just got your restricted license. 

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Whīkoi mo Te Reo 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=0FYKRF6eyz0