Iwi Consultation Hui – Post Settlement Governance Entity

Ko te wehi ki a Ihowa te timatanga o te whakaaro nui. Ka nui te aroha ki te hunga kua tiraha, moe mai ra koutou moe mai ra. E raurangatira ma, e te iwi nui tonu o Ngati Maniapoto me o tatou karanga maha, tena koutou katoa. He karanga tenei ki te iwi nui tonu [...]

HUI A TAU 2017

Please see below all key documents for the 2017 Maniapoto Maori Trust Board and Maniapoto Fisheries Trust Hui a Tau Maniapoto Maori Trust Board Annual Report 2015-16 Maniapoto Fisheries Trust Annual Report 2015-16 2016 Hui a Tau Minutes and Matters Arising Maniapoto Maori Trust Board Strategic Plan

Go to Top