Hui a Iwi

Iwi Consultation Hui – Post Settlement Governance Entity

Ko te wehi ki a Ihowa te timatanga o te whakaaro nui. Ka nui te aroha ki te hunga kua tiraha, moe mai ra koutou moe mai ra. E raurangatira ma, e te iwi nui tonu o Ngati Maniapoto me o tatou karanga maha, tena koutou katoa. He karanga tenei ki te iwi nui tonu [...]

By |2018-09-04T13:28:58+00:00July 23rd, 2018|ETū Maniapoto App, Featured, Hui a Iwi, Latest|Comments Off on Iwi Consultation Hui – Post Settlement Governance Entity

HUI A TAU 2017

Please see below all key documents for the 2017 Maniapoto Maori Trust Board and Maniapoto Fisheries Trust Hui a Tau Maniapoto Maori Trust Board Annual Report 2015-16 Maniapoto Fisheries Trust Annual Report 2015-16 2016 Hui a Tau Minutes and Matters Arising Maniapoto Maori Trust Board Strategic Plan

By |2017-04-20T17:33:08+00:00March 16th, 2017|Featured, Hui a Iwi, Latest|Comments Off on HUI A TAU 2017