Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuarua

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

 Me kite, me rongo, me kōrero te Reo māori. Ko Mahuru Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Te Wiki o Te Reo Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Maniapoto tēnei te hāpai ake nei. Te Wiki o te Reo Māori, te wiki tuarua o Mahuru Māori. This is our 5 new Maniapoto, Māori words for the second week of Mahuru Māori.

Karawhiua! Ākina te reo! Kōrerongia kia haemata!

Whatu (noun) Adams apple

He tino nui te whatu o ētahi tāne. Some men have a very large adams apple.

 

Whakakeke (noun) trouble maker

I mārama tonu ki te kura-mahita ko wai te ākonga heahea noa iho. It was evident to the teacher which student was the trouble maker.

 

Uri-kotahi (noun) only child

Ka whakapuhia te uri-kotahi e ōna mātua, he mea kōpeka noa iho. An only child will be spoilt by it’s parents and grandparents alike.

 

Takawaha (noun) bragger

He kīkiki he takawaha hoki ia. He is a fool and a bragger.

 

Rata (noun) healer

Ahakoa he mana kaha te mana o te rata e kore rawa ia I taea te pāpuni I a Mate. Although the healers powers were strong he could not stop death.

 

He puhi rā!

(interjection) Spoilt brat!

He puhi rā!, me tohatoha koe i te haukai kei tō aroaro.  Spoilt brat, you must share the feast that has been placed before you.

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Te Nehenehenui Tribal Festival 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=fvgsaYk86K0&t=4s

Te Ara o Tūrongo, Rerewē – Te Nehenehenui Tribal Festival 2019

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Whīkoi mo Te Reo 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=0FYKRF6eyz0

Kōrerongia kia haemata! – Mahuru Māori Wiki Tuatahi

Taku reo kahika, he reo rere ihoTaku reo kahika, he reo kāmehameha

Whatitoka (noun) door

E kō, tēnā, tūtakina te whatitoka!  Hey girl, close the door!

 

Utauta (noun) dishes, utensils

Haere ki rō kāuta ki te horoi i ngā utauta rā.  Go into the kitchen and wash those dishes.

 

Koropū (noun) traditional food storage slightly elevated off the ground.

Haria tēnā rukuruku me āna hua o roto ki te Koropū rokiroki ai.  Take that basket and its many contents to storage for preserving.

 

Ritorongokura (noun) place of birth, tranquil space.

He wāhi tapu, he ritorongokura a Ōmarueke.  Koinā te wāhi i whānau mai ai tō tātou tupuna.  Ōmarueke is a sacred and tranquil place.  That is where our ancestor was born.

 

He puku!

(interjection) get you! You’ve got the audacity! Pity about you!

Homai ērā kī, māku e hautū tēnā motokā. / He puku, kātahi anō koe ka whiwhi i tō raihana kohere.  Hand me those keys, I’ll drive that car. / Pity about you, you’ve only just got your restricted license. 

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Whīkoi mo Te Reo 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­

https://www.youtube.com/watch?v=0FYKRF6eyz0