Taku reo kahika, he reo rere iho
Taku reo kahika, he reo kāmehameha

 
Me kite, me rongo, me kōrero te Reo māori. Ko Mahuru Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Te Wiki o Te Reo Māori tēnei te hāpai ake nei, ko Maniapoto tēnei te hāpai ake nei.
 
Kua ea, kua hiki te kaupapa o Te Wiki o te Reo Māori.
Kua tae ki te wiki tuatoru o Mahuru Māori.
This is our 5 new words and additional kīwaha for the third week of Mahuru Māori.
We’re using Maniapoto and Te Reo Māori kupu that will give you a deeper understanding of te Reo o Te Nehenehenui me te Reo Māori.
Karawhiua! Ākina te reo, kōrerongia kia haemata!
 

Ahurangi (noun) pure of heart

Ka taea te rire-o-ngā-rangi e te hunga ahurangi. The pure of heart shall attain the heights of heaven.

 

Pīkako (noun) ear wax

E kī katoa ana tō taringa I te pīkako. Your ear is all full of wax.

 

Wātena (noun) warden;māori

He maha ngā wā e taea ana e ngā wātena ki te awhina atu I ngā tatou taitamariki. Māori Wardens are often in a position of power and able to help our youths.

 

Kaiwhakaaweawe (noun) match maker

Ko ngā tāngata e kimihia ana he hoa-paruhi me to atu ki tētahi kaiwhakaaweawe. People who are looking for their perfect partner may wish to visit a match maker.

 

Piha (noun) butcher

Ko te maripi a te piha he maripi tino koi rawa atu. A butcher’s knife is a very sharp knife indeed.

 

Haere ki rahaki! (interjection) Get out of the way!

Kīa atu ēnā kia haere ki rahaki! Kei te pōrearea noa iho te tū mai i konā. They were told to get out of the way because they’re just a nuisance standing there.

EXPLORE

this kaupapa further by watching the video below:

Maniapoto Māori Trust Board is privileged to have supported Te Nehenehenui Tribal Festival 2019 and look forward to seeing more kaupapa such as this in the near future.

Explore this kaupapa further by watching the video below.­