News2019-11-04T11:28:44+00:00

Featured Stories

View Our Stories, By Our People

2209, 2020

TREATY SETTLEMENT NEGOTIATIONS HUI – for the definition of Ngāti Hikairo as a “shared group”

By |September 22nd, 2020|Categories: ETū Maniapoto App, Events, Featured, Latest, Treaty, Treaty Claims Mandate|Comments Off on TREATY SETTLEMENT NEGOTIATIONS HUI – for the definition of Ngāti Hikairo as a “shared group”

Kia hiwa rā! Kia hiwa rā! He karanga tēnei ki ngā uri o Ngāti Hikairo kia haere mai ki te tautoko i tēnei mahi ki te whakatau i ngā kerēme i raro i te Tiriti [...]

2209, 2020

TREATY SETTLEMENT NEGOTIATIONS HUI – for the definition of Ngāti Apakura as a “shared group”

By |September 22nd, 2020|Categories: ETū Maniapoto App, Events, Featured, Latest, Treaty, Treaty Claims Mandate|Comments Off on TREATY SETTLEMENT NEGOTIATIONS HUI – for the definition of Ngāti Apakura as a “shared group”

Kia hiwa rā! Kia hiwa rā! He karanga tēnei ki ngā uri o Ngāti Apakura kia haere mai ki te tautoko i tēnei mahi ki te whakatau i ngā kerēme i raro i te Tiriti [...]

2407, 2020

Pānui ki te Iwi

By |July 24th, 2020|Categories: Featured, Latest, Whānau|Comments Off on Pānui ki te Iwi

HE PĀNUITANGA - Update Ki ngā whānau katoa o Te Rohe Pōtae Ki ngā rangatira, ki ngā hapū, ki ngā tāne, ki ngā wahine me ngā tamariki! Tātou, kei ngā rohe o te motu, tātou, [...]

1106, 2020

Te Mana Whatu Ahuru Report

By |June 11th, 2020|Categories: ETū Maniapoto App, Featured, Latest|Comments Off on Te Mana Whatu Ahuru Report

The Waitangi Tribunal has released Part Five of Te Mana Whatu Āhuru: Report on Te Rohe Pōtae Claims. The report addresses all claims relating to Crown actions within the Te Rohe Potae inquiry district after [...]