NGĀ WAIATA

Songs

E PĀ TŌ HAU

Nā Rangiamoa. Singers: Shane Te Ruki & Piripi Crown

E pā tō hau he wini raro,
He hōmai aroha
Kia tangi atu au i konei;
He aroha ki te iwi
Ka momotu ki tawhiti ki Paerau

Ko wai e kite atu?
Kei whea aku hoa i mua rā,
I te tōnuitanga?
Ka haramai tēnei ka tauwehe,
Ka raungaiti au, e.

E ua e te ua e tāheke
Koe i runga rā;
Ko au ki raro nei riringi ai
Te ua i aku kamo.

Moe mai, e Wano, i Tirau,
Te pae ki te whenua
I te wā tūtata ki te kāinga
Koua hurihia.

Tēnei mātou kei runga kei te
Toka ki Taupō,
Ka paea ki te one ki Waihi,
Ki taku matua nui,
Ki te whare kōiwi ki Tongariro.

E moea iho nei
Hoki mai e roto ki te puia
Nui, ki Tokaanu,
Ki te wai tuku kiri o te iwi
E aroha nei au, ī.

E tu Maniapoto

Singer: Te Miri Takerei Guitarist: Te Aroa

Ka oti, ka oti ngā mahi e…
E tū e Maniapoto Kumea mai ngā iwi
Ki roto I ngā mahi kia kotahi rā
Ngā mano I a koe ngā mano i āhau
Ka oti, Ka oti ngā mahi e
Te Iwi o Maniapoto
Nāu te pōwhiri ki Te Nehenehenui e karanga nei
Haka: (e karanga nei)
Kia tū honohono tāua Rereahu
Ka oti, Ka oti ngā mahi e
Kua pū ko te ruha e hao koe Maniapoto
Hoea tō waka Tainui e
Haka: (Tainui e)
Utaina Maniapoto
Haka: (kia kaha kia toa)
Ka oti Ka oti ngā mahi e
Ka oti Ka oti ngā mahi e
Purutia kia mau
Hi! Aue Hi!

Haere mai ki Maniapoto

Nā Doug Ruki & Sonny Tahi. Singer: Te Miri Takerei

A, tūwaewae takahi!
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Haere mai i Ngaherenga
Ki te moenga Pukeroa
Ko taku rourou-iti-a-haere Maringi kai whenua
Ko taku rourou-iti-a-haere Maringi kai moana
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Te torohanga o te whenua
Te torohanga o ngā ringa
Ka whakahua mai i ngaku ruruhi, i ngaku koroheke
Mai i te awa whakarite ki Tongariro Te Nehenehenui e
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
A, hī!

He Uri

Nā Doug Ruki. Singers: Tynayah Wehi-Kukutai & Aroha Wehi-King

He uri au i,
He tātai whakaheke i a Hoturoa
Hotuope, Hotuāwhio, Hotumatapū
Nāna ko Mōtai, nāna ko Uetapu
Rakamaomao, Kākati
Nāna ko Tāwhao,
nāna ko Tūrongo
Ka moe i a Māhina-a-rangi
Puhi nō te rāwhiti,
te taitama wahine
Ko tā Te Kani kōrero
“Ehara a Hikurangi[i] te maunga nekeneke”
Ka puta a Raukawa,
nāna ko Rereahu
Nāna ko Maniapoto
Nei rā ngā uri ō tāhuna-a-tara,
he kāwai rangatira
Tēnā te tatau,
Te Hokinga mai ki Te Nehenehenui
Te puihi nunui, te puihi roroa
He waikōhuahua
ko Te Waikōwharawhara
Te kūititanga o ngā hiwi e

Nō Maniapoto

Nā Petiwaea Manawaiti. Singer: Te Miri Takerei Guitarist: Te Aroa Pou

Ki ngā taitama e
Ki ngā taitama e
Nō Maniapoto e
Ngā putiputi pai e
Ki te whakarukaru
Ki te whakakikokiko
Ki ngā taitama e
Ki ngā taitama e
Tirohia mai mātou
He iti waitai e
Ka whiu iti nei
kei uta kei waho
Hemo ana kau ana e
Hemo ana kau ana e
Hei timatanga ake
whakamutunga iho
Tena koutou e te iwi e
Ki te kaha kōrero I ngā mahi Rangatahi
Kore take noa iho e
Kore take noa iho e

Pakipaki Tu

Singer: Te Miri Takerei

Pakipaki Tū i te kei o Mangapu
I mahue aue i te tikawe haere
I a ngā rau tukutuku ana i te ia ki Operiki
ka kite au i te kopua kanapanapa ki Waihiku rā
E Hori e Rangimātua hau o te haere ngā oneroa ki Matahiwi
okatia rā ka takoto ra te marino
tō reti rā ko te waka rā o Tainui
Hei whakawhiti atu ki Kaikoura
i hahae kau aku mata ki te wairama na Te Pehia e tia ē
Me whakahoki mai te makau ki ahau
ka eke nei ki Tongariro me whirinaki ki Koinaki kia Tamatoha
i te mea ra i hoki mai ki te kaipuke
Ko Rangihaua te wahine i rangona ki te hapai pu
katataki nei ka wheoi
Kotahi te manu o te tau he Pipiwharauroa”
Kui, Kui Whiti Whitiora!

Tera Te Uira

Nā Doug Ruki. Singers: Tynayah Wehi-Kukutai & Aroha Wehi-King

Tērā te Uira e hiko I te rangi
E wāhi rua ana nā runga o Karioi
Kāhore ia nei ko te tohu o te mate
E tangi haere ana ngā tai o te uru
Ngā tini o Iwi, ngā mano o tangata
Whakarongo koutou ka rū te whenua
Tāhūhū kau ana ngā Puke Tirohanga
Tirohanga Kāwhia ki Paringātai
Ngūnguru te pō, ngūnguru te ao
He tai mihi tangata ki te ao marama, i

Download Lyrics

Uia Mai Koe

Nā Shane Te Ruki. Singer: Te Miri Takerei

Uia mai koe ko wai te waka nei e
Uia mai koe ko wai te waka nei ko Tainui
Maniapoto hoea tō waka e
Tū mai Kakepuku te maunga kōrero a ngā tūpuna
Te rauhitanga o ngā Patupaiarehe e
E rere Waipa te hoenga waka nei a ngā mātua
Te Oranga te tanga-manawa o te iwi e
Ko mātou tēnei ngā uri whakatupu o Rereahu e
Tainui Waka, Maniapoto te iwi e
Turongo te tangata ko Mahinaarangi te wahine
Ka puta ka ora ko te iwi Maniapoto e
Maniapoto Hi aue!
Tū kaha tū tirau tū rangatira e Maniapoto e.

Download Lyrics

Whakarongo te iwi

Singer: Aroha Wehi-King

Whakarongo te iwi Ki te reo ō pōwhiri
e karanga nei Piki mai kake mai
Mauria mai rā ngā mate o te wā
Kia tangihia ngā tini aitua
Titiro ki te kaihanga o te ira tangata
Nāna nei I hōmai te aroha
I tukua iho nei ki ō tātou tūpuna
Kia tū tika tīhei mauri ora

Download Lyrics

Whakataurangi ake

Nā Pumi Taituha. Singers: Ngā Kaumātua

Whakataurangi ake te here
ki taku ate
Pupu ake nei te mauri
o te aroha
He hononga ki te iwi kua whakangaro
ki te po
Te pouriuri,
ki te po i oti atu
Kei nga whakaoati i herea
ki te rangi
Hei huarahi atu
Tihei mauri ora

Download Lyrics

Te Otaapehi

Nā Doug Ruki. Singers: Bobby Rangihuna-Harema, Ricci Turner, Aroha Wehi-King

Te Otapeehi e
Ka maru koe i taku pūreke
He kahu pītongatonga whakatarihauhunga
Ka maru koe i taku pūreke
Koia te tauākī a Te Otapeehi e
Ahakoa he iti, ka ngaro te Rā
Haere mai ki raro i aku parirau
Māku koe e kōpaki e
Ahakoa he iti te kapua ka ngaro te Rā
Ahakoa he iti te kapua – hī aue!
Koia te tauākī a Te Otapeehi e
Hi aue hī!

Download Lyrics

Te Rungarawa

Nā Doug Ruki. Singers: Doug Ruki, Charmaine Turner, Aroha Wehi-King

Ki ngā tāne, ki ngā wahine me ngā taitamariki, kia ora katoa!
E Te Rungarawa …
Nōu te mana whatu āhuru me te māramatanga me te korōria
Homai he aroha, he rangimārie
Hei kaupare i te kino, [i] ngā hara, [i] ngā karawhiunga o te wā
Ka puta ki te whei ao, ki te ao mārama …

E Te Rungarawa …
Nōu te mana whatu āhuru me te māramatanga me te korōria
Homai he aroha, he rangimārie
Hei tiaki [i] ngā kaumātua, [i] ngā rangatira, [i] ngā taitamariki
Ka puta ki te whei ao, ki te ao mārama …

E Te Rungarawa …
Nōu te mana whatu āhuru me te māramatanga me te korōria
Homai he aroha, he rangimārie
Hei tōpū i te manawa, [i] te tinana, [i] te wairua
Ka puta ki te whei ao, ki te ao mārama …
Tihe mauri ora .. ii!

Kaihoro Taku Tuna

Nā Hariru Roa. Singers: Aroha Wehi-King, Doug Ruki, Charmaine Turner

Kaea: Ara hei runga hei raro
Katoa: Hei runga hei raro
Kaea: Hei runga hei raro
Katoa: Hei runga hei raro
Karanga te inanga, karanga te piharau
Karangaranga tonu mai rawa ko te tuna
Kaea: He tuna nui
Katoa: He tuna nui
Kaea: He tuna roa
Katoa: He tuna roa
Kaea: He tuna pūhuruhuru tena koa
Katoa: Pani atu, pani mai ki te hinu paipai
Kia māniania, kia māeneene
Kia toro ko te ringa ki te tōkenekene
Kaea: Kaihoro taku tuna
Katoa: Kaihoro taku tuna
E kai, e kai, kia pau e!

Disclaimer: This work is consented by the composers and guardians of each item.
They are attributed to those people stipulated on each waiata.
The versions of waiata on this copy are one of many versions that are known.
This copy was retrieved from tenehenehenui.com/waiata