Pānui & Events

Maniapoto Māori Trust Board Events

Latest Event

MMTB & MFT Hui a Tau 2020

March 14 @ 10:00 am4:00 pm

Maniapoto Māori Trust Board News

Latest News Headline

Ā muri kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake