PUNA MAHARA

Archive

NGĀ HĪTORI

History

Ko Rereahu te tupuna,
Ko Te Ihingarangi te Mātāmua,
Ko Maniapoto te mana motuhake o te iwi,
Mai te awa whakarite ki Tongariro,
Ko ngā roherohenga ēnei ka taka ki raro i te karangatanga o Te Nehenehenui

A map of places and sites that are of historical and cultural significance to the people of Te Nehenehenui, these places and the stories associated with them resonate with meaning. They provide us with memorable experiences, a sense of wonder and engagement, and authentic insights into Te Nehenehenui and its people.

Ā muri kia mau ki tēnā, kia mau ki te kawau mārō, whanake ake, whanake ake